Events

Date/Time Event
26-09-2022 - 30-09-2022
entir di
Introducziun dallas classas primaras ella biblioteca
03-10-2022 - 05-10-2022
entir di
Fuffergnadis (2. superiura)
05-10-2022
entir di
di da scolaziun cerchel scolastic cun cussegl da scola (ScolarAs han liber entir di!)
07-10-2022
entir di
rimnada da pupi entras nies scalem superiur
08-10-2022 - 23-10-2022
entir di
Vacanzas d'atun
24-10-2022
entir di
entschatta scola suenter las vacanzas d'tun
24-10-2022
9:00 - 16:00
prelecziun Boris Pfeiffer en Nossa scola populara!
25-10-2022
entir di
jamnas da senudar (classas primaras)
01-11-2022
entir di
Numnasontga
10-11-2022
entir di
Di naziunal dil futur
1 2 3 4 5

Powered by Events Manager

© NSPM 2022 | *